Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JANČOK Ján

Dátum narodenia:23.07.1951
Evidenčné číslo:179910
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.04.1978 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie starší referent