Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

KAPUSTA Emil

Dátum narodenia:12.06.1956
Evidenčné číslo:180472
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Bratislava V. správa ZNB VII. odbor
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB I. odbor 6. oddelenie starší referent kapitán záloha pre prechodne nezaradených
01.09.1978 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent nadstrážmajster