Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

KANOVSKÝ Roman

Dátum narodenia:18.07.1959
Evidenčné číslo:212079
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Pezinok PÚ VB pre SSR
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 7. oddelenie starší referent poručík záloha pre prechodne nezaradených
01.09.1981 Bratislava XII. správa ZNB V. odbor 3. oddelenie starší referent nadstrážmajster