Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

HANUŠKA Jaroslav

Dátum narodenia:07.05.1953
Evidenčné číslo:200900
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.12.1977 31.08.1981 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.09.1981 30.11.1988 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie starší referent
01.12.1988 31.12.1989 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie starší referent