Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

HAMRÁK Vojtech

Dátum narodenia:22.08.1954
Evidenčné číslo:198863
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.09.1975 31.03.1977 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.04.1977 30.09.1983 Banská Bystrica Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 2. oddelenie - víza starší referent
01.10.1983 Banská Bystrica Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 1. oddelenie - pasy starší referent
01.08.1989 31.10.1989 Banská Bystrica Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 2. oddelenie - víza starší referent
01.11.1989 Banská Bystrica Krajský odbor pasov a víz starší referent