Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

HALÁSOVÁ Miroslava

Dátum narodenia:13.12.1966
Evidenčné číslo:231913
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1987 29.02.1988 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 3. oddelenie administratívny pracovník
01.03.1988 30.09.1988 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB III. odbor Vnútorná skupina administratívny pracovník