Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

KÁNOVÁ Jana

Dátum narodenia:30.01.1957
Evidenčné číslo:168369
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
30.09.1977 Bratislava XII. správa ZNB I. odbor 1. oddelenie administratívny pracovník strážmajster Vlastná žiadosť
01.08.1976 Bratislava XII. správa ZNB I. odbor 1. oddelenie administratívny pracovník strážmajster Prijatý(á)