Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

KÁLMAN Jozef

Dátum narodenia:01.11.1946
Evidenčné číslo:187110
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Praha Vysoká škola ZNB
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB I. odbor 2. oddelenie starší referent špecialista major záloha pre prechodne nezaradených
01.01.1974 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 2. oddelenie referent
01.01.1975 31.10.1976 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 2. oddelenie referent 1.8.1975 starší referent
01.11.1976 31.08.1978 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 2. oddelenie zástupca náčelníka oddelenia
01.08.1980 Bratislava XII. správa ZNB I. odbor 1. oddelenie starší referent nadporučík