Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

GABRIŠ Pavol

Dátum narodenia:15.11.1959
Evidenčné číslo:212582
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.03.1983 29.02.1988 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 2. oddelenie referent
01.03.1988 31.10.1988 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 3. oddelenie referent
01.11.1988 31.12.1989 Žilina Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent