Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

GÁBOROVÁ – SLUGEŇOVÁ Antónia

Dátum narodenia:13.12.1957
Evidenčné číslo:202566
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.03.1978 Považská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB administratívny pracovník