Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

KAČÁN Dušan

Dátum narodenia:08.12.1950
Evidenčné číslo:167726
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Ostrava Správa ŠtB KS ZNB
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB I. odbor 3. oddelenie starší referent špecialista major záloha pre prechodne nezaradených
01.10.1976 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 2. oddelenie starší referent poručík