Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

FEKETE Ivan

Dátum narodenia:30.05.1951
Evidenčné číslo:210717
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.09.1981 30.04.1986 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 1. oddelenie technik I.stupňa