Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

FARKAŠ Ondrej

Dátum narodenia:19.02.1957
Evidenčné číslo:181583
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.09.1978 31.05.1979 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 2. oddelenie referent
01.06.1979 Rimavská Sobota Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko ŠtB (od 1.12.1988 Oddelenie ŠtB OS ZNB) referent