Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

FAGALA Oleg

Dátum narodenia:18.05.1965
Evidenčné číslo:227427
Krycie meno:

Priebeh služby

Zoznam je prázdny.