Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

KABÁT Štefan

Dátum narodenia:25.10.1956
Evidenčné číslo:181720
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Bratislava PÚ VB pre SSR
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 3. oddelenie vedúci starší referent kapitán záloha pre prechodne nezaradených
01.09.1978 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent nadstrážmajster