Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DEÁK Tibor

Dátum narodenia:15.09.1950
Evidenčné číslo:198892
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.03.1975 30.09.1982 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent 1.3.1979 starší referent
01.10.1982 30.11.1988 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie starší referent
01.12.1988 31.12.1989 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie starší referent