Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JELENÁK Karol

Dátum narodenia:25.12.1950
Evidenčné číslo:198382
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Trnava Správa VB KS ZNB Obv. oddelenie VB
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 4. oddelenie starší referent kapitán záloha pre prechodne nezaradených
01.08.1975 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent nadstrážmajster