Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JARÍK Stanislav

Dátum narodenia:23.04.1957
Evidenčné číslo:181657
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Bratislava PÚ VB pre SSR
Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie starší referent poručík
01.09.1978 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent nadstrážmajster
01.03.1985 Trnava Okresná správa ZNB
01.03.1985 31.03.1988 Trnava Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent
01.04.1988 31.12.1989 Trnava Správa ŠtB KS ZNB Odbor ŠtB OS ZNB 1. oddelenie referent