Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JANOVE Ivan

Dátum narodenia:20.04.1961
Evidenčné číslo:212849
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Pezinok PÚ VB pre SSR
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB Organizačný a operačný odbor 2. oddelenie starší referent poručík Vlastná žiadosť
01.09.1982 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 3. oddelenie referent nadstrážmajster