Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ŽĎÁRA Zdenek

Dátum narodenia:02.10.1947
Evidenčné číslo:192155
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
05.09.1969 15.04.1970 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent