Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ZÁCHENSKÝ Jozef

Dátum narodenia:14.10.1946
Evidenčné číslo:155438
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.05.1970 31.07.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 4. oddelenie referent
01.08.1971 30.11.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie starší referent