Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JANKURA Martin

Dátum narodenia:10.12.1955
Evidenčné číslo:182796
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
30.06.1978 Bratislava XII. správa ZNB Vnútorný odbor Hospodársko- finanč. odd. vodič - mechanik rotmajster Vlastná žiadosť
01.06.1977 Bratislava XII. správa ZNB Vnútorný odbor Hospodársko- finanč. odd. vodič - mechanik rotmajster Prijatý(á)