Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JANKULÁR Jozef

Dátum narodenia:10.03.1943
Evidenčné číslo:148959
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
30.11.1974 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent poručík Vlastná žiadosť
01.08.1966 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.08.1971 30.06.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent poručík