Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

TÓBI Peter

Dátum narodenia:24.05.1951
Evidenčné číslo:194733
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.12.1971 31.12.1974 Martin Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.01.1975 Martin Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent 1.5.1975 starší referent
01.03.1978 31.01.1980 Zvolen Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent
01.02.1980 30.09.1983 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie náčelník
01.10.1983 31.10.1985 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor zástupca náčelníka odboru
01.11.1985 31.03.1988 Mochovce Správa ŠtB KS ZNB Skupina pre vyšetrovanie mimoriadne udalosti náčelník oddelenia
01.04.1988 31.12.1989 Levice Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko S-ŠtB zástupca náčelníka oddelenia súčasne náčelník 1. a 2. oddelenia
01.04.1988 30.11.1988 Levice Správa ŠtB KS ZNB Odbor ŠtB OS ZNB 1. oddelenie náčelník oddelenia
01.12.1988 31.12.1989 Levice Správa ŠtB KS ZNB Odbor ŠtB OS ZNB 2. oddelenie náčelník oddelenia