Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JANKOVIČ František

Dátum narodenia:11.11.1948
Evidenčné číslo:192313
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Bratislava V. správa ZNB VII. odbor
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 5. oddelenie operačný dôstojník kapitán záloha pre prechodne nezaradených
01.11.1976 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent podporučík