Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

TABAČEK Rudolf

Dátum narodenia:12.12.1949
Evidenčné číslo:193321
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
05.10.1970 31.07.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.08.1971 31.07.1973 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor referent
01.08.1973 30.09.1974 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent