Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JANÍKOVÁ Jana

Rodné priezvisko:HRNČÁROVÁ
Dátum narodenia:20.10.1959
Evidenčné číslo:203302
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB Organizačný a analytický odbor 1. oddelenie referent spisov podpráporčík záloha pre prechodne nezaradených
01.05.1978 Bratislava XII. správa ZNB Vnútorný odbor referent spisov rotmajster Prijatý(á)