Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JAMRICHOVÁ Emília

Rodné priezvisko:KEMÉŇOVÁ
Dátum narodenia:20.09.1944
Evidenčné číslo:121277
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB starší referent nadporučík záloha pre prechodne nezaradených
01.08.1966 30.10.1968 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor Vnútorná skupina pisárka
01.08.1970 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor skupina vyhľadávania prekladateľ III. stupňa
01.08.1971 30.06.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor skupina vyhľadávania prekladateľ III. stupňa
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 2. oddelenie referent podpráporčík