Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JAMRICH Jozef

Dátum narodenia:10.01.1960
Evidenčné číslo:212847
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Pezinok PÚ VB pre SSR
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 2. oddelenie starší referent poručík záloha pre prechodne nezaradených
01.09.1982 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent nadstrážmajster