Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JAKUBÍKOVÁ Drahoslava

Dátum narodenia:30.04.1955
Evidenčné číslo:214625
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.02.1981 30.11.1986 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor Zvl. oddelenie administratívny pracovník strážmajster Prijatý(á)
01.12.1986 30.11.1988 Bratislava Správa ŠtB Bratislava Oblastný odbor ŠtB Vnútorná skupina referent administratívy podpráporčík
01.12.1988 31.12.1989 Bratislava Správa ŠtB Bratislava Oblastný odbor ŠtB referent administratívy podpráporčík