Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

SLOTA Silvester

Dátum narodenia:01.01.1924
Evidenčné číslo:123019
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Žilina Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor skupina Žilina starší referent
01.08.1971 31.12.1974 Žilina Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor skupina Žilina starší referent
01.01.1975 30.09.1978 Žilina Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor skupina Žilina starší referent
01.10.1978 30.09.1979 Žilina Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor Vysunuté pracovisko Žilina 1. skupina sledovanie vedúci starší referent