Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

SAMOTNÝ Blažej

Dátum narodenia:03.02.1934
Evidenčné číslo:122997
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 14.12.1970 Žiar nad Hronom Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
15.12.1970 31.08.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 5. oddelenie starší referent
01.08.1971 31.12.1974 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie starší referent
01.01.1975 14.03.1976 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie starší referent
14.03.1976 31.08.1981 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie náčelník
01.09.1981 30.11.1988 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Samostatné vyhodnocovacie a štatisticko-evidenčné oddelenie starší referent špecialista
01.12.1988 28.02.1989 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Organizačný a analytický odbor Oddelenie analytiky a využitia VT starší referent špecialista