Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

IŽVOLT Ján

Dátum narodenia:13.11.1950
Evidenčné číslo:193856
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 5. oddelenie starší referent kapitán záloha pre prechodne nezaradených
01.09.1972 31.07.1973 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor referent
01.08.1973 31.12.1974 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.01.1975 31.12.1977 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent 1.8.1976 starší referent
01.01.1983 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 2. oddelenie starší referent nadporučík