Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

RAKYTA Peter

Dátum narodenia:28.01.1947
Evidenčné číslo:194734
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.12.1971 14.06.1973 Slovenské Ďarmoty Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej kontroly referent