Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ILKO Jozef

Dátum narodenia:30.10.1953
Evidenčné číslo:179661
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
PÚ VB pre SSR
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 5. oddelenie starší referent špecialista kapitán záloha pre prechodne nezaradených
01.03.1977 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 3. oddelenie referent nadstrážmajster