Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ILDŽA Jozef

Dátum narodenia:24.05.1957
Evidenčné číslo:202684
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Jaslovské Bohunice Útvar ZNB EBO KS ZNB
Bratislava XII. správa ZNB V. odbor 1. oddelenie starší referent podpráporčík
01.11.1980 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 2. oddelenie referent nadstrážmajster
01.03.1984 Košice Správa ŠtB KS ZNB