Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ILČÍK Dušan

Dátum narodenia:24.07.1951
Evidenčné číslo:193182
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Bratislava Krajská správa ZNB
Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent podporučík
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent strážmajster
01.09.1976 Praha Vysoká škola ZNB
01.08.1980 30.09.1980 Zvolen Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent
01.10.1980 30.09.1983 Zvolen Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB zástupca náčelníka
01.10.1983 30.11.1988 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie náčelník
01.12.1988 31.12.1989 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie starší referent špecialista