Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ILAVSKÝ Stanislav

Dátum narodenia:22.12.1952
Evidenčné číslo:199394
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
PÚ VB pre SSR
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 3. oddelenie starší referent kapitán záloha pre prechodne nezaradených
01.09.1975 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent nadstrážmajster