Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

PÁNISOVÁ, HARINGOVÁ Irena

Rodné priezvisko:ŠOTTNÍKOVÁ
Dátum narodenia:09.11.1952
Evidenčné číslo:197707
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
15.10.1972 31.05.1974 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie administratívny pracovník
01.06.1974 30.09.1974 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie administratívny pracovník
01.10.1974 31.12.1974 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor referent spisov
01.01.1975 29.12.1976 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie referent spisov
15.09.1977 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie administratívny pracovník