Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

PANČÍK Ján

Dátum narodenia:21.11.1946
Evidenčné číslo:194412
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
15.09.1971 31.12.1974 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie referent
01.01.1975 31.08.1977 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie starší referent 2.3. - 15.7.1977 Jazyková škola FMV
01.02.1978 15.08.1982 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie starší referent 1.9.1977 - 31.1.1978 štúdium na VŠ KGB v Moskve, neukončené
01.04.1978 30.06.1979 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie náčelník poverený zastupovaním
01.09.1981 31.07.1982 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie náčelník poverený zastupovaním
01.09.1985 31.12.1989 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie starší referent 5.11. - 31.12.1986 stáž na OS ZNB Liptovský Mikuláš
01.01.1987 31.12.1989 Liptovský Mikuláš Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB náčelník