Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

PÁLUŠ Ján

Dátum narodenia:25.06.1933
Evidenčné číslo:122936
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 29.05.1971 Žilina Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent