Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

PAĽOV Štefan

Dátum narodenia:16.12.1927
Evidenčné číslo:122934
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 30.04.1971 Zvolen Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent