Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

PAKŠI Ladislav

Dátum narodenia:24.06.1944
Evidenčné číslo:194662
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.11.1971 30.04.1972 Veľký Krtíš Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent