Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ILAVSKÝ Milan

Dátum narodenia:12.12.1950
Evidenčné číslo:197050
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Trnava Správa VB KS ZNB Obv. oddelenie VB
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB I. odbor 1. oddelenie starší referent špecialista major záloha pre prechodne nezaradených
01.06.1975 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 1. oddelenie starší referent nadstrážmajster