Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

OSRMANOVÁ Blažena

Rodné priezvisko:HRČOVÁ
Dátum narodenia:18.03.1932
Evidenčné číslo:122687
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Štatisticko-evidenčné oddelenie kartotekár 1.7.1968 administratívny pracovník, 1.11.1970 referent
01.08.1971 31.08.1972 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Samostatné vyhodnocovacie a štatisticko-evidenčné oddelenie referent
01.09.1972 31.12.1974 Sliač Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie letiskovej kontroly starší referent
01.01.1975 31.12.1988 Sliač Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie letiskovej kontroly starší referent