Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ORAVSKÁ Elena

Dátum narodenia:29.05.1946
Evidenčné číslo:150322
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 30.09.1968 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie pisárka 1.7.1968 administratívny pracovník
01.10.1968 30.09.1969 Žilina Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB administratívny pracovník