Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ORAVEC Ján

Dátum narodenia:04.04.1947
Evidenčné číslo:193987
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.04.1971 31.07.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.08.1971 31.07.1973 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.08.1973 01.06.1970 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent