Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ORAVEC Štefan

Dátum narodenia:19.06.1927
Evidenčné číslo:122926
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 30.06.1970 Žilina Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor vysunutá skupina IV. odboru S-ŠtB vedúci skupiny
01.07.1970 31.07.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie vedúci smeny
01.08.1971 31.07.1973 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie vedúci smeny
01.08.1973 31.12.1974 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie náčelník
01.01.1975 30.09.1982 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie náčelník