Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ORAVCOVÁ Zora

Rodné priezvisko:KRNÁČOVÁ
Dátum narodenia:03.12.1943
Evidenčné číslo:123923
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor Skupina OŠT pisárka 1.7.1968 administratívny pracovník
01.09.1971 17.07.1974 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor referent spisov 18.7.1974 - 31.1.1976 neplatená záloha
01.09.1975 31.12.1976 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Samostatné vyhodnocovacie a štatisticko-evidenčné oddelenie referent
01.01.1977 31.12.1984 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 3. oddelenie starší referent