Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ONDRUŠ Štefan

Dátum narodenia:09.07.1918
Evidenčné číslo:122925
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.08.1966 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Štatisticko-evidenčné oddelenie starší referent
01.09.1966 30.06.1970 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie starší referent